CLASS SCHEDULE


Sign up for Workshops here

h = heated
mod = moderate heat
nh = not heated 

<< Schedule for Sat Dec 15, 2018 - Fri Dec 21, 2018 >>


Date:


Sat Dec 15, 2018
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Inferno Hot Pilates (h)
9:45 am - 11:00 am Vinyasa (h) Sign Up

Sun Dec 16, 2018
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Power Flow (h) Sign Up
10:00 am - 11:15 am Vinyasa (h) Sign Up

Mon Dec 17, 2018
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Vinyasa (mod) Sign Up
10:30 am - 11:30 am Gentle Flow (nh) Sign Up
5:30 pm - 6:30 pm Inferno Hot Pilates (h) Sign Up

Tue Dec 18, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Power Flow (h) Sign Up
9:00 am - 10:15 am Vinyasa (h) Sign Up
10:30 am - 11:30 am TRX Sign Up
5:30 pm - 6:30 pm Vinyasa (h) Sign Up

Wed Dec 19, 2018
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Vinyasa (mod) Sign Up
10:30 am - 11:30 am Gentle Flow (nh) Sign Up
5:30 pm - 6:30 pm Vinyasa (mod) Sign Up

Thu Dec 20, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Power Flow (h) Sign Up
9:00 am - 10:15 am Vinyasa (h) Sign Up
10:30 am - 11:30 am TRX Sign Up
5:30 pm - 6:30 pm Vinyasa (mod) with 2up Yoga Sign Up

Fri Dec 21, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Power Flow (h) Sign Up
9:00 am - 10:15 am Vinyasa (h) Sign Up
10:30 am - 11:30 am Gentle Flow (nh) Sign Up
5:30 pm - 6:30 pm Hip Hop Flow (h) Sign Up


h = heated
mod = moderate heat
nh = not heated